BASISZORG GGZ

020 2440839

CKM psychologen werken zonder contracten met zorgverzekeraars

Het is goed om te weten dat CKM psychologen werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. U rekent per zitting af met uw behandelaar.

Uw zorgverzekeraar vergoedt desgewenst een deel van uw behandelingskosten in de geestelijke gezondheidszorg. Voorwaarde is dat u (middels een verwijsbrief ) bent verwezen door uw huisarts en dat uw klachten onder uw basisverzekering 2018 vallen.

Voor 2018 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat waneer u de kosten voor uw behandeling declareert deze kosten voor uw rekening komen.

Behandelingskosten

De kosten voor behandeling bedragen € 99 per zitting.

Generalistische basiszorg

In de generalistische basiszorg wordt op basis van het intakegesprek en diagnose de zorgzwaarte vastgesteld en wordt vervolgens gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling. Vanuit elk van deze prestaties worden behandelsessies van 45 minuten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Indien u direct na afloop van het eerste intakegesprek besluit de procedure niet voort te zetten, wordt €99 in in rekening gebracht. De zorgnota wordt u  toegestuurd nadat uw (behandel)traject bij onze praktijk is afgerond.

De vergoeding van zorgverzekeraars bij ongecontracteerde zorg is 65%-100%

75-80% van het NZa-tarief of van het marktconforme tarief?

 

De afgelopen paar jaar is in verschillende rechtszaken nader bepaald hoe het hinderpaalcriterium moet worden ingevuld. In tegenstelling tot wat veel zorgverleners dachten (evenals de CKM psychologen), zijn rechters daarbij altijd uit gegaan van 75-80% van het marktconforme tarief, niet van het NZa-tarief. Het marktconforme tarief (MCT) wordt in de praktijk bepaald door de zorgverzekeraar, op basis van hun gemiddelde gecontracteerde tarief. Dat is in 2016 meestal 85-95% van het NZa-tarief.

Meer lezen. Klik hier.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen het secretariaat.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 11.00 uur

telefoonnummer:  020 244 0839

 
 
 

Adres

          CKM Psychologen

         Stadionweg 37
       1077 RW Amsterdam

&

Spuistraat 239
1012 VP Amsterdam

 

  T: 020 2440839
   F: 020 616 5851
E: info@ckm-psychologen.com