KOSTEN

020 2440839

Vergoede zorg

CKM psychologen zijn geregistreerde GZ Psychologen. De kosten van de behandeling in 2018 zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en vind u onder aan de pagina terug.

CKM heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat er tussen de 65% en 100% van de kosten voor de behandeling door uw zorgverzekering vergoed wordt.

De exacte vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket dat u daar heeft afgenomen. Voor de Generalistische Basis GGZ geldt tevens het verplichte eigen risico.

Wij kunnen voor u opzoeken hoeveel u vergoed krijgt. Daarvoor willen wij graag van u weten welke polis u heeft bij welke verzekeraar. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Per zitting betaalt u € 99,- en dat kan met de pin. Aan het eind van het traject krijgt u een factuur die u kunt toesturen aan  uw zorgverzekeraar. De zittingen die al betaald zijn, worden hierin verrekend.

Wat neemt u mee naar het eerste gesprek?

•    Een verwijsbrief van de huisarts voor BGGZ met vermelding van het vermoeden van een DSM-stoornis.

Na het intakegesprek zal er afhankelijk van de ernst, het risico en de complexiteit van de klachten een traject worden opgestart of je zult worden doorverwezen.

De kosten voor de behandeling zijn:

  • Een intakegesprek met een tarief van €198,88. Dit traject staat gelijk aan één sessie, waarna de GZ-psycholoog je bijvoorbeeld doorverwijst naar de specialistische GGZ, of;
  • GBGGZ product Kort met een tarief van € 487,26. Dit traject staat gelijk aan 294 minuten en ongeveer 3-4 behandelgesprekken, of;
  • Generalistische basis ggz Middel met een tarief van € 830,23. Dit traject staat gelijk 495 minuten en ongeveer 5-7 gesprekken, of;
  • Generalistische basis ggz Intensief met een tarief van € 1.301,85. Dit traject staat gelijk aan 750 minuten en ongeveer 8-11  gesprekken.
  • Na het afronden van de behandeling ontvang je een factuur. Deze factuur kun je insturen naar je zorgverzekering. Na aftrek van het eigen risico krijg je afhankelijk van je polis (een deel van) de kosten terug van de zorgverzekeraar. Het bedrag van het voorschot is in mindering gebracht op deze factuur.

Niet vergoede zorg

CKM psychologen zijn geregistreerde GZ Psychologen. De kosten van de behandeling in 2018 zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)

Tarieven 2018: per zitting betaal je 99,- dat met de pin betaald kan worden.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

De voordelen

Privacy

Zorgverzekeraars hebben de behoefte om meer te weten over uw behandeling. Uw privacy kan in het geding komen. De zorgverzekeraars beroepen zich weliswaar op een eigen gedragscode die zou zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maar de rechter heeft deze eind 2013 nog teruggefloten omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd is. CKM psychologen werken contractvrij en zijn daarmee niet verplicht te voldoen aan de kleine lettertjes in de contracten. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat alles wat in therapiekamer wordt besproken, vertrouwelijk blijft.

Kwaliteit

Meer en meer worden kwaliteitscriteria door zorgverzekeringen opgelegd. We zijn allemaal voor kwalitatieve goede zorg maar kwaliteit in het geval van gecontracteerde zorg betekent dat de psycholoog geen behandeling op maat kan maken maar dat deze volgens vastgestelde richtlijnen, zorgstandaarden, kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsmodulen moet behandelen. Tijd die eigenlijk voor de behandeling bestemd is moet worden ingezet voor het maken van procesbeschrijvingen, opstellen van een behandelplan of soortelijke documentatie.

Wij denken dat BIG geregistreerde psychologen voldoende professionele kwaliteiten hebben om kortdurende behandelingen uit te voeren. Therapie-evaluatie is sowieso een onderdeel van de therapie zelf. Niet door standaard vragenlijstjes maar ‘op maat’ en in dialoog met u. CKM psychologen is niet gebonden aan nutteloze, verplichte, bureaucratische procedures en hoeft u daarmee dus niet onnodig mee lastig te vallen.

Geen administratieve afdeling van de zorgverzekeraar

CKM psychologen heeft geen contracten en daarmee staan er geen specifieke voorwaarden of beperkingen in de weg. Daardoor blijft meer tijd over voor de inhoudelijke kanten van de zorg, meer tijd voor u.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het daarbij belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen het secretariaat.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 11.00 uur

telefoonnummer:  020 244 0839

 
 
 

Adres

          CKM Psychologen

        Stadionweg 37
       1077 RW Amsterdam

&

Spuistraat 239
1012 VP Amsterdam

  T: 020 2440839
   F: 020 616 5851
E: info@ckm-psychologen.com